Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Lesné
Lesné 81
071 01 Lesné


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 15:30  
Utorok 7:30 - 15:30  
Streda 7:30 - 17:00  
Štvrtok 7:30 - 15:30  
Piatok 7:30 - 14:00  

Obec Lesné
Lesné 81
071 01 Lesné

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 56 2908014

Web: http://www.lesne.sk

E-mail: obeclesne@gmail.com

IČO: 00325431

DIČ: 2020738973

Bankové spojenie

IBAN: