Dostupné služby oblasť: Organizovanie podujatí

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie mestu a/alebo príslušnej mestskej časti, na území ktorej sa má podujatie konať.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný ohlásiť takéto podujatie v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie ohňostrojných prác

Ohňostrojné práce nemožno vykonať bez súhlasu mesta a obce. Preto ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať o súhlas s ich vykonaním.

Oblasti služieb