Poskytovanie  informácií  o náboženských inštitúciách obce


Dátum zverejnenia: 17.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 25.04.2018

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Nariadenie č.299/2007 Z. z. o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností  z 01.07.2007

Zákon č.161/2005 Z. z. o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam  z 01.05.2005

Zákon  č.167/2000 Z. z. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku z 01.07.2000

Zákon č.282/1993 Z. z. o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám  z 01.01.1994

Zákon  č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností z 01.09.1991

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č.571/1990 Zb. o odmeňovaní učiteľov náboženstva   z 28.12.1990

Zákon č.218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom  z 01.11.1949. 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt