Úradná tabuľa - Obec Lesné 

Oznámenia o uložení zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Obec Lesné  oznamuje dole menovaným občanom, bytom Obec Lesné, že na obecný úrad im bolo doručené oznámenie o uložení zásielky Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní […]
 
Source: Obec Lesne